Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej posiada ponad dwudziestoparoletnie doświadczenie w turystyce rowerowej. Powstało w roku 1997 jako klub przy PTTK oddział Huty Miedzi Legnica następnie w roku 2011 przekształciliśmy się w stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zajmuje się turystyczno ruchową aktywizacją społeczeństwa w rejonie Dolnego Śląska. Uczestniczą w naszej grupie rowerowej głównie osoby w dojrzałym wieku.

Działalność Stowarzyszenia rozwija się na terenie Polski jak również Europy. Nawiązaliśmy liczne i bardzo zażyłe, regularne kontakty z Europejskimi  klubami rowerowymi z Niemiec, Czech, Ukrainy, Francji, Anglii. W załącznikach można znaleźć informacje o niektórych z licznych inicjatyw naszego Stowarzyszenia.

Zainteresowanie naszym projektem wyraziły organizacje turystyczne takie jak Legnicki OSiR.

Wspólpracujemy z Legnickim Urzędem Miasta realizując programy aktywizujące młodzież oraz realizując i uczestnicząc w wydarzeniach Międzynarodowy Dzień Zrównoważonego transportu

Współpracujemy z klubami: NASA z Blanska w Czechach, Grune Weg z Wuppertalu, Lubuszanie 73 z Zielonej Góry, Xtreme w Ukrainie, Zarowerowani 50+ ze Złotoryi, Galerią Ferio i OSiR.

Członek naszego Stowarzyszenia znajduje się w składzie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego Legnicy.

Do najciekawszych wypraw należą rajdy do miast partnerskich Legnicy: Wuppertal w Niemczech, Drohobycz na Ukrainie, Blansko w Czechach, Roanne we Francji. W roku 2015, 2016, 2018, 2019 byliśmy współorganizatorami obozu pływacko-rowerowego w Blansku. Współpracujemy z OSiR, Muzeum Miedzi przy organizowaniu wielu wydarzeń turystyczno-kulturalnych.

W roku 2013 zrealizowaliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego projekt pod nazwą „Śladami Małej Moskwy”.

W roku 2016, 2017 i 2019 zrealizowaliśmy program Urzędu Miasta Legnica: „Organizacja zajęć edukacyjno –profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rejonu Fabryczna”.

Stowarzyszenie Ekorama-Legnica wielokrotnie realizowała międzynarodowe rajdy rowerowe związane z jubileuszami miast partnerskich Legnicy: Wuppertal, Drohobycz, Roanne i Blansko.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!