Zarząd

Robert Pirecki - prezes

Robert Pirecki – prezes STR EKORAMA-LEGNICA, instruktor Rekreacji Ruchowej, organizator imprez masowych,
Wychowawca Wypoczynku, organizator i planista dużych imprez sportowych, doradca III sektora, społeczny informator
turystyczny, honorowy członek niemieckiego klubu rowerowego Grune Weg z Wuppertal, 27 letnie doświadczenie w
organizacji rajdów rowerowych.

Łucja Strzelec - sekretarz

Łucja Strzelec – pasjonatka turystyki rowerowej. Znakomity przewodnik i znawca tras rowerowych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu.

Grażyna Korolska - skarbnik

Grażyna Korolska – ambitna i aktywna rowerzystka. Pracownik administracji państwowej.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!